Päivitetty 04/2013

Immateriaalioikeudet

Hansgrohe Suomen verkkosivuston sisältöä suojaavien immateriaalioikeuksien ja tekijänoikeuksien osalta sovelletaan seuraavia ehtoja:

Kaikki tällä verkkosivustolla julkaistut kuvat, grafiikat, tiedostot, tekstit ja muu aineisto on suojattu tekijänoikeuslaeilla, tavaramerkkilaeilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sisällön jäljentäminen, julkaiseminen, käsittely tai muu käyttö sähköisissä medioissa, muilla verkkosivustoilla, painetuissa medioissa tai jollakin toisella tavalla edellyttää sekä yksityisen että kaupallisen käytön osalta etukäteen annettua kirjallista suostumustamme, jonka saamiseen käyttäjällä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta.

Pyrimme parhaamme mukaan kaikissa julkaisuissamme noudattamaan verkkosivustollamme oleviin kuviin, grafiikkoihin, tiedostoihin, teksteihin ja muuhun aineistoon sovellettavia immateriaalioikeuksia ja tekijänoikeuksia.

Kaikkiin verkkosivustomme puitteissa mainittuihin ja mainitsemattomiin, meille tai mahdollisesti kolmansille osapuolille kuuluviin immateriaalioikeuksiin ja tekijänoikeuksiin sovelletaan rajoituksetta kulloinkin voimassa olevan kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön säännöksiä ja rekisteröidyn tai rekisteröimättömän oikeudenhaltijan oikeuksia. Yksinomaan oikeuksien mainitsemisen tai niitä koskevan maininnan puuttumisen perusteella ei tule tehdä sitä johtopäätöstä, että immateriaalioikeudet tai tekijänoikeudet eivät kuulu meille tai kolmansille osapuolille.

Etenkin tiettyjen verkkosivustollamme julkaistujen valokuvien tekijänoikeudet kuuluvat seuraaville tahoille: mearicon, indochine, Andre Bonn, P.C., Konstantin Yugano, Manfred Ament, fotoflash, Franz Pfluegl, Beboy, Spectral-Design, typomaniac, WavebreakMediaMicro, matka_Wariatka, George Mayer, © auremar, Ray, archideaphoto, arsdigital, © Anna Khomulo, © Yuri Arcurs - www.fotolia.de.

Luotettavia kumppaneja

Löydä jälleenmyyjä läheltäsi