Versio 03/2019

Tietosuojaselosteen huomautukset

Yleistä

Hansgrohe SE:lle (Auestr. 5-9, 77761 Schiltach) ja Hansgrohe SE:n Helsingin sivuliikkeelle (Arabiankatu 12, 00560 Helsinki) henkilötietojesi suojaaminen on erittäin tärkeää. Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja ainoastaan (a) lakiin perustuvan toimivallan perusteella ja sen sallimissa rajoissa tai (b) verkkosivustomme käyttäjän erikseen antaman suostumuksen perusteella. Seuraavaksi kerromme henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevista toimintatavoistamme, jotka perustuvat lakisääteiseen toimivaltaan, ellei tarvetta verkkosivuston käyttäjän suostumuksen saamiseen erikseen mainita.

Verkkosivuston käyttäminen

Mahdollistaaksemme vierailunne verkkosivustollamme keräämme ja tallennamme vierailunne yhteydessä lyhytaikaisesti seuraavat käyttötiedot: Käyttäjän tunnistamistiedot (IP-osoite, joissakin tapauksissa myös käyttäjätunnukset ja salasanat), tiedot verkkosivustomme käytön aloittamisesta, päättämisestä, tavasta ja laajuudesta sekä tiedot käyttäjän verkkoselaimen tyypistä ja käyttöjärjestelmästä. Tässä on kyse www-verkkosivuston avaamiseen liittyvästä välttämättömästä teknisestä toimenpiteestä. Sama menettely koskee tilanteita, joissa avaatte uutiskirjeidemme sisältöjä (uutiskirjeemme lähetetään ainoastaan käyttäjän pyynnöstä ja käyttäjän erikseen antamalla suostumuksella, mikäli se ei ole lakisääteisesti muulla tavoin sallittua).

Käyttäjän vapaaehtoisesti antamat henkilötiedot

Yhteydenottolomakkeet, sähköposti ja posti
Jos annatte meille verkkosivustollamme olevilla yhteydenottolomakkeilla, sähköpostitse tai postitse vapaaehtoisesti henkilötietoja, kuten nimen, arvonimen, sähköposti- tai postiosoitteen, puhelinnumeron, henkilökohtaisen viestin tms., tallennamme ja käytämme näitä tietoja pyydetyn palvelun tarjoamiseksi (esim. pyydettyjen tietojen toimittamiseksi, vastataksemme teknisiin tai muihin kysymyksiin sekä vastataksemme verkkosivustoamme koskevaan palautteeseen).

Työnhakulomake
Verkkosivustollamme olevan työnhakulomakkeen avulla voitte hakea Hansgrohe-konsernin liikkeissä avoinna olevia paikkoja (esim. työpaikkoja, lopputyön tekemiseen tarkoitettuja paikkoja, koulutuspaikkoja). Toimitamme lomakkeeseen täyttämänne (ja mahdollisiin liitetiedostoihin sisältyvät) henkilötiedot eteenpäin kyseisestä avoimesta paikasta ilmoittaneeseen paikalliseen liikkeeseen. Tämän toimintatavan tarkoituksena on yksinomaan mahdollistaa hakumenettelyn täytäntöönpano. Poistamme henkilötietonne rekisteristämme välittömästi niiden siirtämisen jälkeen. Avoimesta paikasta ilmoittanut liike poistaa henkilötietonne rekisteristään viimeistään kuusi kuukautta hakumenettelyn päättymisen jälkeen. Tietojen poistaminen tapahtuu sillä edellytyksellä, että tietojen säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta.

Jälleenmyyjähaku
Verkkosivustollamme olevan jälleenmyyjähaun kautta voitte jättää yhteydenottopyynnön valitsemaanne alan ammattiliikkeeseen. Emme tarkasta antamianne tietoja, vaan välitämme tiedustelunne välittömästi eteenpäin kyseiseen liikkeeseen, joka vastaanottaa tietonne henkilötiedot mukaan lukien. Poistamme nämä tiedot niiden siirtämisen jälkeen rekisteristämme, jos ette halua osallistua kyseisen liikkeen arviointiin ja jos tietojen säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta.

Jälleenmyyjätietojen lähetyspalvelu
Jos käytätte jälleenmyyjätietojen lähetyspalveluamme, tallennamme viestin lähettämistä varten lähettäjän ja vastaanottajan osalta ilmoittamanne sähköpostiosoitteet, matkapuhelinnumerot ja nimet sekä mahdollisesti kirjoittamanne tekstin. Poistamme kyseiset henkilötiedot rekisteristämme välittömästi sähköpostin lähettämisen jälkeen, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta.

E-kortti
Jos käytätte e-kortti-palveluamme, tallennamme e-kortin lähettämistä varten lähettäjän ja vastaanottajan osalta ilmoittamanne sähköpostiosoitteet ja nimet sekä kirjoittamanne viestin ja IP-osoitteenne. Poistamme kyseiset henkilötiedot rekisteristämme välittömästi sähköpostin lähettämisen jälkeen, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta.

Uutiskirje/sähköpostimarkkinointi
Mikäli olette ilmoittautunut uutiskirjeemme tilaajaksi, saatte säännöllisin väliajoin tietoja Hansgrohe-yrityksestä sekä sen tuotemerkeistä hansgrohe ja AXOR. Näin kuuluvat tuotteita koskevat tiedot, taustatarinat, arvonnat, sponsoroinnit jne. Voitte itse määritellä teitä kiinnostavat tiedot rekisteröintilomakkeessa. Ilmoittautuminen tapahtuu kaksinkertaista suostumusta (vahvistettu suostumus) käyttäen. Saatte lomakkeella tapahtuvan ilmoittautumisen jälkeen sähköpostin, jossa on linkki. Tällä linkillä vahvistatte meille, että olette oikeutettu sähköpostiosoitteen haltija ja haluatte vastaanottaa tulevaisuudessa uutiskirjeitä Hansgrohelta. Mikäli nämä tiedot on toimitettu meille jo aikaisemmin, ette mahdollisesti saa enää sähköposti-ilmoitusta. Vahvistamisen jälkeen teille lähetetään Hansgrohen ja sen tuotemerkkien hansgrohe ja AXOR uutiskirjeitä. Voitte lopettaa näiden markkinointiviestien tilaamisen milloin tahansa nopeasti ja helposti. Napsauttakaa tällöin jokaisessa uutiskirjeessä olevaan linkkiä tilauksen perumiseksi. Uutiskirjeessä esitetyt sisällöt voivat olla yksilöllistettyjä ja sovitettu vastaamaan teitä kiinnostavia aiheita. Yksilöllistäminen perustuu niihin tietoihin, jotka olette toimittanut meille. Mikäli haluatte estää henkilötietojenne käsittelyn eikä välittömässä käytössänne ole käsittelyn kieltävää eli opt-out-menettelyä, otattehan yhteyttä meihin osoitteessa privacy@hansgrohe.com.

Henkilötietojen käyttö
Käytämme henkilötietojanne mainontatarkoituksiin ilman erikseen antamaanne suostumusta ainoastaan lakiin perustuvan rajallisen toimivallan puitteissa. Teihin ei oteta sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä markkinointitarkoituksessa iIman nimenomaista suostumustanne. Käsittelemme ja käytämme lakiin perustuvan toimivallan perusteella ja sen sallimissa rajoissa seuraavia vapaaehtoisesti antamianne henkilötietoja tarvittavassa määrin (1) omaa tuotetarjontaamme koskevaan mainontaan tai (2) välitämme nämä tiedot eteenpäin Hansgrohe-konserniin kuuluvalle liikkeelle tämän mainontatarkoituksiin: Kuuluminen tiettyyn henkilöryhmään (esim. Hansgrohen asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat), nimi, arvonimi, akateeminen oppiarvo, ammattinimike, yrityksen toimiala ja nimi, osoite (lukuun ottamatta puhelinnumeroa) ja syntymävuosi. Omia tuotteitamme koskevaa mainontaa varten tallennamme ja käytämme edellä mainittujen tietojen lisäksi mahdollisesti muita, lain mukaisesti keräämiämme tietoja. Jos välitämme edellä mainittuja tietoja muihin Hansgrohe-konserniin kuuluviin liikkeisiin käytettäväksi näiden omassa mainonnassa, ovat kyseiset liikkeet lain nojalla velvollisia ilmoittamaan teille saaneensa tiedot meiltä (huomautus mainontamateriaalissa tms.). Tässä tapauksessa säilytämme tietojen alkuperää ja vastaanottajaa koskevia tietoja kaksi vuotta. Voitte kieltää henkilötietojenne käytön mainontatarkoituksiin milloin tahansa. 

Verkkosivuston käyttötapaa koskevat tiedot

Haluamme tarjontamme ja mainontamme vastaavan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme tarpeita, joten tarvitsemme tietoa tavasta, jolla asiakkaat yleensä käyttävät verkkosivustoamme. Tämän vuoksi hyödynnämme käyttötietoja, jotka olemme keränneet asianmukaisella tavalla verkkosivustomme käytön mahdollistamiseksi, ja laadimme niiden pohjalta käyttäjäprofiileja salanimiä apuna käyttäen. Tämä tarkoittaa, että korvaamme abstraktilla merkillä kaikki ne käyttötietoihin lukeutuvat tiedot, joiden perusteella henkilö on tunnistettavissa (esim. IP-osoite, käyttäjätunnukset, salasanat). Käyttäjäprofiilia ei ole mahdollista yhdistää teihin henkilötietojenne avulla, eikä profiilia käytetä muihin tarkoituksiin. Voitte kieltää henkilötietojenne käytön käyttäjäprofiilien laatimisessa milloin tahansa.

Tämä sivusto käyttää Googlen eli yrityksen Google Inc. Google Analytics -kävijäseurantasovellusta. Google Analytics käyttää evästeitä (cookies) eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan kävijän tietokoneelle ja joiden avulla voidaan analysoida kyseisen kävijän verkkosivuston käyttöä. Evästeiden antamat tiedot siitä, miten kukin kävijä tätä verkkosivustoa käyttää, lähetään tavallisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Mikäli tällä verkkosivustolla on aktivoituna IP-anonymisointi, Google lyhentää kävijän IP-osoitteen Euroopan Unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueen sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa lähetetään täydellinen IP-osoite Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Tämän verkkosivuston ylläpitäjän toimeksiannosta Google käyttää näitä tietoja kunkin kävijän verkkosivuston käytön analysointiin, sivuston tapahtumia koskevien raporttien laatimiseen sekä muiden sivuston ja internetin käyttöön liittyvien palvelujen kokoamiseen sivuston ylläpitäjälle. Google ei yhdistä Google Analytics -kävijäseurantasovelluksen välittämää selaimen IP-osoitetta muihin Googlen tietoihin. Evästeiden tallentamisen voi estää selaimen asetuksilla. Huomioithan kuitenkin, että et siinä tapauksessa voi välttämättä käyttää kaikkia sivustomme toimintoja niiden koko laajuudessaan. Käyttäjä voi lisäksi itse estää evästeiden sisältämien ja web-sivuston käyttöä koskevien tietojen (mukaan lukien käyttäjän IP-osoitteen) keräämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta, lataamalla ja asentamalla seuraavassa linkissä annetun selaimen plugin-lisäosan (Browser Plug-in). https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Täydellisiä IP-osoitteita käyttävistä kävijäseurantasovellusten käytöstä käydään keskustelua ja siksi haluaisimme painottaa, että tämä sivusto käyttää Google Analytics-sovellusta, jossa on laajennusosa _anonymizelp(). Tästä johtuen IP-osoitteita käsitellään vain lyhennettyinä, mikä tekee kävijän tunnistettavuuden henkilökohtaisella tasolla mahdottomaksi.

Lisäksi käytämme Google Analytics -sovellusta AdWords-sovelluksesta ja Double-Click-evästeistä saatavien tietojen arvioimiseen. Mikäli ette halua tätä, voitte poistaa toiminnon käytöstä Ads Preferences Manager -sovelluksella (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fi). Käyttöohjeiden ja tietosuojan lisätietoja löytyy osoitteista http://www.google.com/analytics/terms/fi.html tai http://www.google.de/intl/fi/policies/.

Joillakin verkkosivustoillamme on käytössä tynt-työkalu. Mikäli tällaisilta verkkosivustoilta liitetään tietoja kopioi ja liitä (copy-paste) -menetelmällä sähköposteihin tai sosiaalisen median verkostoihin (esim. Facebook), lisää tämä työkalu linkin vastaavalle verkkosivustolle ja ilmoittaa meille, mille sivustolle tieto lisättiin kopioi ja liitä -menetelmällä. Nämä tiedot kerätään täysin anonyymisti. Hansgrohe ei voi missään vaiheessa nähdä, kuka on jakanut kyseiset tiedot ja kenen kanssa. Lisätietoja tästä työkalusta löytyy osoitteesta www.tynt.com.

Käyttäjän päätelaitteessa olevan tietojen tallennuspaikan käyttö (evästeiden käyttö)

Hyödynnämme evästeitä koskevaa teknologiaa ilman etukäteen antamaa suostumustanne ainoastaan verkkosivustomme käytön mahdollistamiseksi. Evästeet ovat tekstitiedostoja, joiden avulla on mahdollista kerätä tietoja esimerkiksi verkkosivustoamme toistuvasti selaavien vierailijoiden tunnistamiseksi. Evästeet tallennetaan päätelaitteellenne, minkä jälkeen hyödynnämme niiden kautta saamiamme tietoja. Tässä yhteydessä emme kerää tai tallenna henkilötietojanne ilman etukäteen antamaanne erillistä suostumusta. Lyhennämme etenkin IP-osoitteenne, jolloin sitä ei ole mahdollista yhdistää teihin. Tämän lisäksi keräämme ja tallennamme tietoja vain valitsemistanne vaihtoehdoista (esim. kieliversion, maakohtaisten sivujen, B2B- tai B2C-tarjonnan osalta), muistilistan tai latauskeskuksen sisältämistä tuotetunnuksista, verkkosivustovierailujenne tiheydestä ja kestosta jne. Selainasetuksianne muuttamalla voitte milloin tahansa kieltää evästeiden käytön tai poistaa päätelaitteellenne tallennetut tiedot. Pyydämme etukäteen suostumustanne, mikäli haluamme käyttää evästeitä asiakkaidemme tarpeiden kartoittamiseen tarjontamme ja mainontamme parantamiseksi.

Käyttäytymiseen perustuva verkkomainonta

Käyttäytymiseen perustuvalla verkkomainonnalla (nk. remarketing/targeting) voimme tunnistaa teidät anonymisoidusti markkinointoimintojen yhteydessä sekä kohdistaa teidät johonkin kohderyhmään, jotta voimme näyttää teidän kiinnostuksianne vastaavaa mainontaa. Kun vierailette verkkosivustollamme, tallennetaan tätä varten tietokoneellenne eväste. Tällöin keräämme tietoja toiminnastanne eri verkkosivustovierailujenne yhteydessä (esim. napsautetut mainosbannerit, alasivut, selailukäyttäytyminen jne.). Luomme näiden perusteella pseudonyymillä varustetun käyttäjäprofiilin. Tästä käyttäjäprofiilista ei voi päätellä henkilöllisyyttä tai identiteettiä.
Kiinnostuksistanne riippuen teille näytetään kohdistetusti teitä kiinnostavia mainoksia vieraillessanne muiden palveluntarjoajien verkkosivustoilla. Voitte tietenkin perua suostumuksenne jatkossa milloin tahansa selainasetuksissanne poistamalla evästeet käytöstä. 

Ulkoiset palveluntarjoajat

Henkilötietojen keräämisessä ja käytössä hyödynnämme osittain apuna erikseen valittuja palveluntarjoajia, jotka toimeksiantomme mukaisesti noudattavat tiukasti ohjeitamme, ja joiden toimintaa valvomme säännöllisesti ennen yhteistyön aloittamista ja myös sen jälkeen.

Tietojen poistaminen

Mikäli näissä tietosuojaa koskevissa huomautuksissa ei toisin määrätä, poistamme henkilötietonne rekisteristämme viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun syy tietojen tallentamiseen on poistunut, jos tietojen säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta.

Tietojen vähäisyys

Periaatteenamme on säilyttää henkilötietoja tietojen välttämisen ja vähäisyyden periaatteiden mukaisesti vain niin kauan, kuin se on tarpeellista tai lakisääteisesti määrättyä (lakisääteinen säilytysaika). Mikäli kerättyjen tietojen tarkoitus poistuu tai säilytysaika päättyy, estämme tai poistamme tiedot.

Oikeus saada tietoa, oikaista, estää, poistaa ja vastustaa

Teillä on oikeus saada tietoa säilytetyistä henkilötiedoistanne sekä oikeus oikaista, estää tai poistaa nämä tiedot. Poikkeukset: Kyse on pakollisesta tietojen säilytyksestä liiketoiminnan toteuttamistarkoituksessa tai tietoihin sovelletaan lakisääteistä säilytysvelvollisuutta.

Voitte perua antamanne luvan koskien tietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä milloin tahansa, jolloin kielto on voimassa jatkossa. Ottakaa tällöin yhteyttä osoitteeseen privacy@hansgrohe.com.

Olemme mielellämme käytettävissänne lisäkysymyksiä varten koskien tietosuojaa ja henkilötietojenne käsittelyä. Voitte ottaa meihin yhteyttä osoitteessa privacy@hansgrohe.com tai julkaisutiedoissa annetuissa yhteystiedoissa.

Voidaksemme ottaa huomioon tietojen eston kaikkina aikoina, on tarpeellista säilyttää tietoja hallintatarkoituksessa estotiedostossa. Mikäli tietoihin ei sovelleta lakisääteistä arkistointivelvoitetta, voitte myös pyytää tietojen poistamista. Muussa tapauksessa estämme tiedot pyynnöstänne.

Käyttäjän oikeudet ja yhteyshenkilöt

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämisen lisäksi voitte milloin tahansa pyytää selvityksen rekisteriimme tallennetuista teitä koskevista tiedoista ja vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Pyydämme teitä osoittamaan henkilötietojenne käyttöä koskevat kiellot, kysymykset, selvitys- ja poistamisvaatimukset, valitukset ja vastaavat viestit seuraavalle taholle:

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH 
Ingo Lorenz 
Auestr. 5–9 
77761 Schiltach, Saksa

Luotettavia kumppaneja

Löydä jälleenmyyjä läheltäsi