Tietosuojaa koskevat huomautukset

Yleiset periaatteet

Henkilötietojen suojan varmistaminen on Hansgrohe Suomelle hyvin tärkeää. Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja ainoastaan (a) lakiin perustuvan toimivallan perusteella ja sen sallimissa rajoissa tai (b) verkkosivustomme käyttäjän erikseen antaman suostumuksen perusteella. Seuraavaksi kerromme henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevista toimintatavoistamme, jotka perustuvat lakisääteiseen toimivaltaan, ellei tarvetta verkkosivuston käyttäjän suostumuksen saamiseen erikseen mainita.

Verkkosivuston käyttäminen

Mahdollistaaksemme vierailunne verkkosivustollamme keräämme ja tallennamme vierailunne yhteydessä lyhytaikaisesti seuraavat käyttötiedot: Käyttäjän tunnistamistiedot (IP-osoite, joissakin tapauksissa myös käyttäjätunnukset ja salasanat), tiedot verkkosivustomme käytön aloittamisesta, päättämisestä, tavasta ja laajuudesta sekä tiedot käyttäjän verkkoselaimen tyypistä ja käyttöjärjestelmästä. Tässä on kyse www-verkkosivuston avaamiseen liittyvästä välttämättömästä teknisestä toimenpiteestä. Sama menettely koskee tilanteita, joissa avaatte uutiskirjeidemme sisältöjä (uutiskirjeemme lähetetään ainoastaan käyttäjän pyynnöstä ja käyttäjän erikseen antamalla suostumuksella).

Käyttäjän vapaaehtoisesti antamat henkilötiedot

Jos annatte meille verkkosivustollamme olevilla yhteydenottolomakkeilla, sähköpostitse tai postitse vapaaehtoisesti henkilötietoja, kuten nimen, arvonimen, sähköposti- tai postiosoitteen, puhelinnumeron, henkilökohtaisen viestin tms., tallennamme ja käytämme näitä tietoja pyydetyn palvelun tarjoamiseksi (esim. pyydettyjen tietojen toimittamiseksi, vastataksemme teknisiin tai muihin kysymyksiin, vastataksemme verkkosivustoamme koskevaan palautteeseen).

Verkkosivustollamme olevan työnhakulomakkeen avulla voitte hakea kotimaisissa Hansgrohe-konsernin liikkeissä avoinna olevia paikkoja (esim. työpaikkoja, lopputyön tekemiseen tarkoitettuja paikkoja, koulutuspaikkoja). Toimitamme lomakkeeseen täyttämänne (ja mahdollisiin liitetiedostoihin sisältyvät) henkilötiedot eteenpäin kyseisestä avoimesta paikasta ilmoittaneeseen kotimaiseen liikkeeseen. Tämän toimintatavan tarkoituksena on yksinomaan mahdollistaa hakumenettelyn täytäntöönpano. Poistamme henkilötietonne rekisteristämme välittömästi niiden siirtämisen jälkeen. Avoimesta paikasta ilmoittanut liike poistaa henkilötietonne rekisteristään viimeistään kuusi kuukautta hakumenettelyn päättymisen jälkeen. Tietojen poistaminen tapahtuu sillä edellytyksellä, että tietojen säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta.

Verkkosivustollamme olevan jälleenmyyjähaun kautta voitte jättää yhteydenottopyynnön valitsemaanne alan ammattiliikkeseen. Emme tarkasta antamianne tietoja, vaan välitämme tiedustelunne välittömästi eteenpäin kyseiseen liikkeeseen, joka vastaanottaa tietonne henkilötiedot mukaan lukien. Poistamme nämä tiedot niiden siirtämisen jälkeen rekisteristämme, jos ette halua osallistua kyseisen liikkeen arviointiin ja jos tietojen säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta.

Jos käytätte jälleenmyyjätietojen lähetyspalveluamme, tallennamme viestin lähettämistä varten lähettäjän ja vastaanottajan osalta ilmoittamanne sähköpostiosoitteet, matkapuhelinnumerot ja nimet sekä mahdollisesti kirjoittamanne tekstin. Poistamme kyseiset henkilötiedot rekisteristämme välittömästi sähköpostin lähettämisen jälkeen, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta.

Jos käytätte e-kortti -palveluamme, tallennamme e-kortin lähettämistä varten lähettäjän ja vastaanottajan osalta ilmoittamanne sähköpostiosoitteet ja nimet sekä kirjoittamanne viestin ja IP-osoitteenne. Poistamme kyseiset henkilötiedot rekisteristämme välittömästi sähköpostin lähettämisen jälkeen, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta.

Käytämme henkilötietojanne mainontatarkoituksiin ilman erikseen antamaanne suostumusta ainoastaan lakiin perustuvan rajallisen toimivallan puitteissa. Teihin ei oteta sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä markkinoinitarkoituksessa iIman nimenomaista suostumustanne. Käsittelemme ja käytämme lakiin perustuvan toimivallan perusteella ja sen sallimissa rajoissa seuraavia vapaaehtoisesti antamianne henkilötietoja tarvittavassa määrin (1) omaa tuotetarjontaamme koskevaan mainontaan tai (2) välitämme nämä tiedot eteenpäin Hansgrohe-konserniin kuuluvalle liikkeelle tämän mainontatarkoituksiin: Kuuuluminen tiettyyn henkilöryhmään (esim. Hansgrohen asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat), nimi, arvonimi, akateeminen oppiarvo, ammattinimike, yrityksen toimiala ja nimi, osoite (lukuun ottamatta puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta) ja syntymävuosi. Omia tuotteitamme koskevaa mainontaa varten tallennamme ja käytämme edellä mainittujen tietojen lisäksi mahdollisesti muita, lain mukaisesti keräämiämme tietoja. Jos välitämme edellä mainittuja tietoja muihin Hansgrohe-konserniin kuuluviin liikkeisiin käytettäväksi näiden omassa mainonnassa, ovat kyseiset liikkeet lain nojalla velvollisia ilmoittamaan teille saaneensa tiedot meiltä (huomautus mainontamateriaalissa tms.). Tässä tapauksessa säilytämme tietojen alkuperää ja vastaanottajaa koskevia tietoja kaksi vuotta. Voitte kieltää henkilötietojenne käytön mainontatarkoituksiin milloin tahansa.

Verkkosivuston käyttötapaa koskevat tiedot

Haluamme tarjontamme ja mainontamme vastaavan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme tarpeita, joten tarvitsemme tietoa tavasta, jolla asiakkaat yleensä käyttävät verkkosivustoamme. Tämän vuoksi hyödynnämme käyttötietoja, jotka olemme keränneet asianmukaisella tavalla verkkosivustomme käytön mahdollistamiseksi, ja laadimme niiden pohjalta käyttäjäprofiilleja salanimiä apuna käyttäen. Tämä tarkoittaa, että korvaamme abstraktilla merkillä kaikki ne käyttötietoihin lukeutuvat tiedot, joiden perusteella henkilö on tunnistettavissa (esim. IP-osoite, käyttäjätunnukset, salasanat). Käyttäjäprofiilia ei ole mahdollista yhdistää teihin henkilötietojenne avulla, eikä profiilia käytetä muihin tarkoituksiin. Voitte kieltää henkilötietojenne käytön käyttäjäprofiilien laatimiseen milloin tahansa.

Tämä sivusto käyttää Googlen eli yrityksen Google Inc. Google Analytics -kävijäseurantasovellusta. Google Analytics käyttää evästeitä (cookies) eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan kävijän tietokoneelle ja joiden avulla voidaan analysoida kyseisen kävijän verkkosivuston käyttöä. Evästeiden antamat tiedot siitä miten kukin kävijä tätä verkkosivustoa käyttää, lähetään tavallisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Mikäli tällä verkkosivustolla on aktivoituna IP- anonymisointi, Google lyhentää kävijän IP-osoitteen Euroopan Unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueen sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa lähetetään täydellinen IP-osoite Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Tämän verkkosivuston ylläpitäjän toimeksiannosta Google käyttää näitä tietoja kunkin kävijän verkkosivuston käytön analysointiin, sivuston tapahtumia koskevien raporttien laatimiseen sekä muiden sivuston ja internetin käyttöön liittyvien palvelujen kokoamiseen sivuston ylläpitäjälle. Google ei yhdistä Google Analytics -kävijäseurantasovelluksen välittämää selaimen IP-osoitetta muihin Googlen tietoihin. Evästeiden tallentamisen voi estää selaimen asetuksilla. Huomioithan kuitenkin, että et siinä tapauksessa voi välttämättä käyttää kaikkia sivustomme toimintoja niiden koko laajuudessaan. Käyttäjä voi lisäksi itse estää evästeiden sisältämien ja web-sivuston käyttöä koskevien tietojen (mukaan lukien käyttäjän IP-osoitteen) keräämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta, lataamalla ja asentamalla seuraavassa linkissä annetun selaimen plugin-lisäosan (Browser Plug-in): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Täydellisiä IP-osoitteita käyttävistä kävijäseurantasovellusten käytöstä käydään keskustelua ja siksi haluaisimme painottaa, että tämä sivusto käyttää Google Analytics-sovellusta, jossa on laajennusosa _anonymizelp(). Tästä johtuen IP-osoitteita käsitellään vain lyhennettyinä, mikä tekee kävijän tunnistettavuuden henkilökohtaisella tasolla mahdottomaksi.

Käytämme Google Analyticsia AdWordsin ja Double-Click evästeiden datan analysointiin tilastointitarkoituksessa. Voit halutessasi deaktivoida toiminnon Googlen mainosten hallinnointityökalulla (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fi). Tarkempaa tietoa käytön ehdoista ja tietoturvallisuudesta löydät http://www.google.com/analytics/terms/fi.html tai http://www.google.com/intl/fi/policies/.

Käyttäjän päätelaitteessa olevan tietojen tallennuspaikan käyttö (evästeiden käyttö)

Hyödynnämme evästeitä koskevaa teknologiaa ilman etukäteen antamaa suostumustanne verkkosivustomme käytön mahdollistamiseksi. Evästeet ovat tekstitiedostoja, joiden avulla on mahdollista kerätä tietoja esimerkiksi verkkosivustoamme toistuvasti selaavien vierailijoiden tunnistamiseksi. Evästeet tallennetaan päätelaitteellenne, minkä jälkeen hyödynnämme niiden kautta saamiamme tietoja. Tässä yhteydessä emme kerää tai tallenna henkilötietojanne ilman etukäteen antamaanne erillistä suostumusta. Lyhennämme etenkin IP-osoitteenne, jolloin sitä ei ole mahdollista yhdistää teihin. Tämän lisäksi keräämme ja tallennamme tietoja vain valitsemistanne vaihtoehdoista (esim. kieliversion, maakohtaisten sivujen, B2B- tai B2C-tarjonnan osalta), muistilistan tai latauskeskuksen sisältämistä tuotetunnuksista, verkkosivustovierailujenne tiheydestä ja kestosta jne. Selainasetuksianne muuttamalla voitte milloin tahansa kieltää evästeiden käytön tai poistaa päätelaitteellenne tallennetut tiedot. Pyydämme etukäteen suostumustanne, mikäli haluamme käyttää evästeitä asiakkaidemme tarpeiden kartoittamiseen tarjontamme ja mainontamme parantamiseksi.

Käyttöperusteinen mainostaminen verkossa

Käyttöön perustuvassa verkkomainonnassa (niin kutsuttu uudelleenmarkkinointi) tunnistamme verkkosivustollamme kävijät anonyymisti. Yhdistämme kävijät kohderyhmään, jotta voisimme tarjota käyttäjälle mainoksia, jotka juuri häntä kiinnostavat. Verkkosivustollamme käynnistä jää tietokoneelle eväste (lyhyt tekstitiedosto), jonka avulla selvitetään käyttäjän kiinnostuksen kohteita keräämällä tietoa aktiviteeteista käyttäjän vierailemilla sivustoilla (esim. bannerien klikkaukset, alisivustot, verkkosurffailutavat jne.). Näin kerättävä data tallennetaan salanimellä muodostettavan käyttäjäprofiilin alle, josta ei voi selvittää tietoja käyttäjän persoonasta tai henkilöllisyydestä.

Riippuen käyttäjän kiinnostuksen kohteista, voidaan käyttäjälle näyttää eri nettisivuilla vieraillessa juuri häntä kiinnostavia mainoksia. Luonnollisesti jos haluat, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa deaktivoimalla evästeet selaimen asetuksissa, jolloin jatkossa evästeitä ei kerätä.

Ulkoiset palveluntarjoajat

Henkilötietojen keräämisessä ja käytössä hyödynnämme osittain apuna erikseen valittuja palveluntarjoajia, jotka toimeksiantomme mukaisesti noudattavat tiukasti ohjeitamme, ja joiden toimintaa valvomme säännöllisesti ennen yhteistyön aloittamista ja myös sen jälkeen.

Tietojen poistaminen

Mikäli näissä tietosuojaa koskevissa huomautuksissa ei toisin määrätä, poistamme henkilötietonne rekisteristämme viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun syy tietojen tallentamiseen on poistunut, jos tietojen säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta.

Käyttäjän oikeudet ja yhteyshenkilöt

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämisen lisäksi voitte milloin tahansa pyytää selvityksen rekisteriimme tallennetuista teitä koskevista tiedoista ja vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Pyydämme teitä osoittamaan henkilötietojenne käyttöä koskevat kiellot, kysymykset, selvitys- ja poistamisvaatimukset, valitukset ja vastaavat viestit seuraavalle taholle:

Hansgrohe SE, Helsingin Sivuliike
Arabiankatu 12
00560 Helsinki

Sähköposti

Tietojen minimointi

Säilytämme henkilötietoja tietojen välttelyn ja minimoinnin periaatteiden mukaisesti ja vain niin kauan kuin se on tarpeen tai on laillisesti määritelty (lain velvoittama säilytysaika). Jos kerätyn tiedon tarkoitus ei enää päde tai säilytysaika umpeutuu, estämme tai poistamme datan.

Oikeutesi tietojen korjaukseen, estämiseen, poistamiseen ja vastustamiseen
Sinulla on oikeus tietää mitä henkilötietojasi on säilytetty ja oikeus korjata, estää tai poistaa nämä tiedot.
Poikkeukset: liiketoimiin kuuluvien tietojen tai lain velvoittamien tietojen säilytys.


Voit peruuttaa suostumuksesi tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja hyödyntämiseen milloin tahansa koskien tulevaa. Tässä tarkoituksessa pyydämme ystävällisesti lähettämään asiasta sähköpostia osoitteeseen privacy@hansgrohe.com.


Olemme käytettävissä, jos sinulla on kysymyksiä tietojesi suojaamiseen ja käsittelyyn liittyen. Voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@hansgrohe.com tai ottamalla yhteyttä julkaisijan tiedot kohdassa oleviin yhteystietoihin.

Tietojen estämisen mahdollistamiseksi milloin tahansa, on tarpeellista säilyttää tietoja lukitussa tiedostossa kontrollitarkoituksessa. Jos tiedoille ei ole laillista arkistointivelvoitetta, voit myös pyytää tietojen poistamista. Muuten estämme haluamiesi tietojen käytön.

Muutokset tietosuojaselosteeseemme

Varmistaaksemme, että tietosuojaselosteemme vastaa aina lain velvoitteita, varaamme oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa. Tämä pätee myös tilanteissa, joissa tietosuojakäytäntöjämme pitää muuttaa uusien tai muuttuneiden palvelujen, kuten uusien palvelutoimintojen myötä. Uusi tietosuojaseloste on voimassa sitten kun seuraavan kerran vierailet verkkosivuillamme.


 
Luotettavia kumppaneja

Löydä jälleenmyyjä läheltäsi