Päivitetty 03 / 2012

Vahingonkorvausvastuu

Hansgrohe Suomen vastuuseen sovelletaan oikeusperusteesta riippumatta seuraavia ehtoja:

  1. Olemme määrällisesti rajoittamattomassa vastuussa sellaisista vahingoista, jotka olemme itse aiheuttaneet tai jotka velvoitteidemme täyttämisessä avustava taho tai laillinen edustajamme on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Olemme rajoittamattomassa vastuussa myös sellaisista henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvista vahingoista, jotka olemme itse aiheuttaneet tai jotka velvoitteidemme täyttämisessä avustava taho tai laillinen edustajamme on aiheuttanut huolimattomuudesta johtuvalla sopimusrikkomuksella.
  2. Lievällä huolimattomuudella aiheutetuista vahingoista vastaamme muilta osin vain siinä tapauksessa, että kyseessä on sellaisen velvoitteen täyttämättä jättäminen, joka on sopimuksen asianmukaisen täyttämisen kannalta olennainen ja jonka täyttämiseen käyttäjä on siten luottanut ja voi luottaa (olennainen sopimusvelvoite). Tapauksissa, joissa rikotaan olennaisia sopimusvelvoitteita (poissulkien kohdan 1 mukaiset tapaukset), vastuumme rajoittuu sellaisiin vahinkoihin, joiden syntymistä voidaan verkkosivustomme käytön yhteydessä tyypillisesti pitää ennalta arvattavana.
  3. Vastuusta vapautumisen perusteita tai vastuun rajoituksia ei sovelleta tapauksissa, joissa virhe on salattu petollisesti tai joissa tuotteen laadulle on myönnetty takuu, eikä myöskään silloin, kun vastuu perustuu lain, kuten tuotevastuulain, pakottaviin säännöksiin.
  4. Muilta osin vahingonkorvausvastuumme on poissuljettu.
  5. Näillä ehdoilla ei ole vaikutusta ostajan oikeuteen vaatia turhaan syntyneiden kulujen korvaamista vahingonkorvauksen sijaan.
Luotettavia kumppaneja

Löydä jälleenmyyjä läheltäsi